Kuličkiáda

6.-10.4.2023

O prázdninách 6. – 9. 4. 2023 jsme se vydali na Šargoun. Nevyrazili jsme ale pouze za přírodními krásami Litovelského pomoraví, našim hlavním cílem totiž bylo nalezení hrobu Svatého Jeremiáše. Při pátrání nám, skupině dobrodruhů ze všech končin světa, házeli klacky pod nohy všichni možní lidé i nelidé – lapky počínaje a zdivočelými mágy konče. Překonali jsme strastiplnou cestu, prolomili prastarou šifru, prošli několika světy a dostali se k Jeremiášovu hrobu. Ten se však neukázal jako zrovna svatý člověk a namísto očekávaného požehnání se na nás snesla snůška kouzel Jeremiášových poskoků. Nakonec jsme se ubránili,  protivníky přemohli a získali tak Jeremiášovu moc a sílu.
Jinak jsme navštívili Malou vodu, Pilovou vodu, Vrapač, Hejtmanku, Templ, PP Pod Templem, Podkovu, Rytířskou síň, Třesín, Kačení Louku, PR Doubravu, Litovelské luhy a další, po cestách jsme potkali sasanky, dymnivky, zapalice, sněženky, česnek, bledule, blatouchy, devětsily, pižmovky, kosatce, žábronožky, ledňáčky, čápy, skorce a mnoho dalšího.