Litovelské Pomoraví

22.4.2023

V sobotu jsme se vydali opět do Litovelského Pomoraví, tentokrát za biotou periodických tůní. Podařilo se nám najít žábronožky, buchanky, perloočka a nakonec i listonohy a berušky vodní. Ze strunatců pak u jedné tůně ještěrku živorodou a u další jsme slyšeli a poté i viděli rosničku zelenou. Následoval výlet do Litovelských luhů a pak návrat zpět na zastávku ve Střeni. Po cestě jsme potkali i výpravu ostatních klanů, se kterými jsme nakonec společně odjeli zpět do Olomouce