Záhlinice

6.4.2024

V sobotu 6.4. jsme se vydali k Záhlinickým rybníkům, kde jsme pozorovali různé (nejen) vodní ptáky. Mimo obvyklých kachen jsme viděli potápky roháče, čírky modré, a dokonce i husice liščí nebo motáka pochopa. Také jsme objevili rosničku a po cestě do Kroměříže střevlíka měděného. „