9.6.2024

Za vlhami na Malou Lipovou

Poslední výprava před prázdninami vedla zase do Rokytnice. Cílem bylo přibližně spočítat obydlené nory vlhou pestrou. Bylo jich nejméně deset, ale vlh bylo mnohem víc. V některých norách bydleli vrabci polní a vlastní nory měly vyhrabané břehule. Letos nějak málo …  Radost nám udělal i pár včelojedů, volavky, čáp bílý, poštolky. Prostě bylo co pozorovat. A něco z botaniky: šedivka šedivá, ostrožka stračka, čistec přímý, tolice srpovitá, odkvetlý vstavač vojenský, užanka lékařská, komonice bílá a lékařská, drchnička, hadinec obecný …

02.6.2024

Kozí horka

V neděli jsme jeli s ČSOP Hořepník hrabat seno do PP Kozí horka u Plumlova. Cesta přes pole byla „docela“ blátivá. Bylo nás celkem 12 a práce nám šla od ruky. Na jaře tu kvetou koniklece, my jsme viděli dnes viděli černýš rolní, náprstník velkokvětý a modřenec. Prý tu budou i bělozářky.

24.-26.5.2024

Výprava do národní parku Podyjí

Tak zas po třech letech v národním parku Podyjí. I když si s námi počasí dost hrálo, některé badatelské cíle jsme si pěkně užili. A k tomu hodně céčkových květin 😊. A vůbec to bylo super, fotky jsou toho důkazem … Zde jsou některá naše pozorování: černýš rolní C3, silenka ušnice C3, jetel malokvětý (ten bílý) C1, jetel žíhaný (ten narůžovělý) C1, divizna brunátná C3, ostrožka stračka, tužanka tvrdá C2, plamének přímý C3, mák bělokvětý C2, třemdava bílá C3, kosatec různobarvý C2, modřenec tenkokvětý C2, oman oko Kristovo C3, náprstník velkokvětý, kakost rozkladitý C1, vikev panonská C2, lilie zlatohlavá C4, klokoč zpeřený C3, zběhovec ženevský, adéla – motýl s nejdelšími tykadly, krtonožka, přástevník špenátový,  kozlíček písečný, užovka stromová, podplamatá a obojková, ještěrka zelená, dudek chocholatý, bramborníček černohlavý, strnad luční, hrdlička divoká, ťuhýk obecný a pár zajímavých hub a hlenek. A to není vše.

25.5.2024

Výprava za orchidejemi

V sobotu jsme se s Bzučíky a Blešivci vydali hledat orchideje. Náš pokus byl úspěšný, viděli jsme vstavače i prstnatce, ale i třeba pryšec nebo jetel alpský. Dokonce jsme pozorovali i včelojeda lesního a několik ťuhýků.

16.5.2024

Akce komule

U DDM jsme dnes vysadili devět nových keřů, hlavně komulí Davidových. A těšíme se, až vykvetou.

 

17.5.2024

Krajské kolo Zlatého listu

Krajské kolo Zlatého listu snad poprvé proběhlo v budově, v Pavilonu zájmové činnosti DDM Olomouc. Pršelo skoro pořád a tak bylo dobře, že jsme se vešli pod střechu. Podařilo se nám obhájit loňské vítězství a můžeme se těšit na národní kolo.

11.5.2024

Hvozdečko - Javoříčko

Dnešní výprava mířila do Javoříčka. Pozorovali jsme hmyz a další bezobratlé živočichy na loukách a ve Špraňku. Hledali jsme orchideje a jiné zajímavé květiny. Někteří z nás viděli poprvé hlístník hnízdák a okrotici bílou. Prostě pěkný bádáníčko …

28.4.2024

Močály v Olomouci?

Za pár hodin se toho dá stihnout někdy víc než dost. Navštívili jsme dvě maloplošná chráněná území a jeden krásný mokřad u Moravských železáren. Počasí parádní, kytky voněly, ptáci zpívali … a tady jsou některá naše pozorování: pryskyřník prudký, plazivý a zlatožlutý, kohoutek luční, rdesno hadí kořen, pryšec kosmatý, drvopleň topolový, červenáček, kozlíček, rak říční, skokan štíhlý, čolek obecný, užovka obojková, kachny na hnízdech, káně, moták pochop, slavík obecný, larvy vodního hmyzu a několik druhů vodních plžů…

26.4.2024

Olomoucké kolo Zlatého listu

Tak jsme se po roce sešli na Zlatém listu. Povedlo se a s námi do krajského kola postupují i kamarádi Kapybary a Šnečci.

21.4.2024

Výprava na Pulčínské skály

Na Pulčinách žijí rysi. Ty jsme sice nepotkali, ale sněhová nadílka byla taky fajn.

6.4.2024

Za ptáky do Mutěnic

Mutěnice po jedenácti měsících opět nezklamaly. Trochu botaniky, ale těch ptáků! Některé pozorované druhy: zrzohlávka rudozobá (více jak 20), husy s housaty, orel mořský, moták pochop, husice liščí (více jak 10), lednáček, vodouš kropenatý, kulík říční, čáp bílý a černý (dva páry), slavík obecný, volavka popelavá, bílá, polák velký a chocholačka, hejna vlaštovek a jiřiček, potápky a další. A které ptáky jsme jen slyšeli: rákosník velký, proužkovaný, cvrčilka slavíková, pěnice černohlavá … Tak si užijte naše fotografie 🙂

28.-31.3.2024

Kamínku, vyprávěj - Den Země pro nejmenší

Trpaslíci, kouzelníci a skřítci se pečlivě chystají na oslavy Dne Země a oslavy kouzelných kamenů. Přijdou človíčci, děti lidí! A už je to tady, oslíci přivezli kameny z blízkých i dalekých slují a hor. Na planině vyrostlo bludiště Staré sluje, v kopci se čvachtají chobotnice v Jezírku amonitů … a druidka Beach Hloch s trpaslíkem vítají první děti. Zaklínadlo Kámen je starý, starý je kámen probouzí dávný menhir a lidé čtou glejt určený jen pro ně. Čeká je sedm míst poznání kamenů, jejich krásy a kouzel. Za Duhovou bránou zachraňují kameny před kamenožroutem. V Trpasličí přírodní památce se vyhýbají obřímu pavoukovi a hledají, co v ní vše přebývá. Ve skalách krmí myšátka a dávají si pozor na hladové poštolky. U křišťálové koule cítí záři kamenů i jejich dotek. V Jezeře sbírají kamínky se symboly amonitů. Pod kameny hledají stonožky, štíry, hady a další ukryté živočichy. Cestou potkávají dva milé oslíky. Tvoří kamenné obrázky a pak se konečně vrací k trpaslíkovi u kouzelného menhiru. Odměnou všem je poznání kamenného světa, ze kterého si všichni odnáší pěknou památku. Co nás čeká příští rok?

6.4.2024

Záhlinice

V sobotu 6.4. jsme se vydali k Záhlinickým rybníkům, kde jsme pozorovali různé (nejen) vodní ptáky. Mimo obvyklých kachen jsme viděli potápky roháče, čírky modré, a dokonce i husice liščí nebo motáka pochopa. Také jsme objevili rosničku a po cestě do Kroměříže střevlíka měděného. „

28.-31.3.2024

Kosenka

Valašské Klobúky

16.3.2024

Výprava za poklady Grygova

Na dnešní výpravě … vešli jsme do botanického království několika desítek druhů květin, vonících a kvetoucích a některých skvěle chutnajících. Alespoň některé z nich: čtyři druhy violek, dymnivka dutá a plná, koniklec velkokvětý ad. Pozorovali jsme jarní námluvy strakapoudů, ještěrky obecné a vzácné zední, čolky, na cestě jsme potkali velkou majku a nakonec jsme se stihli docela slušně osprchovat 🙂

23.3.2024

Horka nad Moravou

Výprava do CHKO Litovelské Pomoraví

16.3.2024

Malá Lipová

Je to malý, ale krásný ptačí park České společnosti ornitologické. Chrání   nejen pro vlhy a náš spolek o něj také pečuje. Dnes jsme provedli jarní úklidové práce a těšíme se, až přiletí vlhy, břehule a žluvy z blízkého háje.

8.3.2024

Pyramis

… mezi krystaly a nalezišti Mehenu vidíme postavu. Muž nás spíše nevidí, než vidí, ale přesto nás varuje před pokračováním v cestě… Ale jsme tu, místo vlhkého podzimu jarní Rychleby, v chatě příjemné teplo. Naše družiny vchází do poradních pokojů. Dveře se prudce zavírají, objevují se v nich bytosti s temnými obličeji a s pyramidou srdíček na hrudi. Jsou to démoni dveří a nechtějí nás pustit ven. Jsme prý vykradači hrobů a v této pyramidě zůstaneme uvězněni navždy!

Nakonec jsme zjistili, že když obludy přemůžeme v několika úrovních činností a vědomostí, přestane bít jejich dvacet srdíček (a my se nestaneme jejich otroky) a nakonec díky fialové záři složíme z objevených písmen slovo Alabadon, jejich jméno, dveře se otevřou. Jako první se z kobky vyhrnuli borci z Třetí pyramidy. V nižším patře slyší bušení. Vychází z dveří ozdobených škorpionem a nápisem v hieroglyfech. Po chvíli dveře otvíráme a poprvé v životě stojíme tváří spíše v netvář mumie. Rozumíme její řeči. Jmenuje se Džu a my jsme ji probudili. I ji uklidňujeme, že nejsme vykradači hrobů a nakonec víme, že máme sedm dní na

-průzkum všech komnat a podlaží pyramidy

-nalezení starodávných desek s reliéfy egyptských bohů a výjevem z Podsvětí

-získání dostatečného množství vzácného alabastru na vyvážení jejího srdce

 -otevření cesty do Podsvětí

A tak v následujících dnech pracujeme v dole, obchodujeme, získáváme papyrus pro Thovta, moudrého boha. V hnízdišti fénixů hledáme posvátná pírka a objevujeme duchy z minulosti Džu.

Zvládli jsme otcovo bláznivé patro, vyrábíme krásné lampiony na měsíční stezku za Thovtovým paviánem. V temné temnotě objevujeme hodně podivné až nesmyslné básně.

A to si na nás naši vůdci ještě vymysleli, že se naučíme tancovat mazurku, polku, waltz … Barevní ibisové a krystaly nás dovedly až k Thovtově desce!

Díky létajícím kobercům máme kusy „sádrovce“, které do sebe podivně zapadají. Pak na to někdo přišel, je to pouštní růže a my jsme zváni do Casina stejného jména.

Pro jistotu jsme ještě probádali úpatí Pyramis. Poletovali tam krkavci, parukářky, uhelníčci a další ptáci, kvetly lýkovce, prvosenky a devětsily. Stále uvězněni v kouzlech pyramidy kombinujeme kočičí tajemství a nacházíme mumiinu kočku Hej. Však nám taky mumie Julie pomohla oškrabat i brambory.

Máme Anubisovu desku! A večer na povrch pyramidy dopadají první sněhové vločky.

Ráno procházíme mumiiným sarkofágem na cestu do podsvětí. Člověk by nevěřil, kolik nás to stálo úsilí, běhů, rozhodnutí, návratů a přemýšlení. Ale nakonec je tu. Deska vážení srdce, deska bohů.

To už nevydrželi faraon se svojí stráží a desku Džu prostě vzali a odešli. Tak to nenecháme! (To říkáme my), Džu měla dobré srdce … Kdo tam byl, ví, že vše nakonec dobře dopadlo a my chystáme mumii na poslední cestu do podsvětí. Nás bohové vyslali zpět do Mehenu, nemáme tu být! A na cestu dostáváme papyrus s posvátným scarabem a tajemnými znaky dávného písma. Alabastry, jež naše družiny Třetí pyramida, Sethův sarkofág a Píseční experti bohatě vyvážily její srdce. Anubis ji odvádí do podsvětí, i s její kočkou Hej.

A tohle máme rádi! Příprava divadel, dělení pokladu a pak konečně ta divadla a poslední večer.

Těžko říct, co z toho nám rodiče a přátelé uvěří …

18.2.2024

Kus práce na Planých loučkách

Dnes jsme se zas po několika letech přidali k managementu na Planých loučkách. Pomáhali jsme vyčistit místa s výskytem hrachoru bahenního, sítiny a dalších rostlin. A vedení LMP vzkazuje: Díky vám všem za pěkný kus práce!

17.2.2024

Za budkami na Vlčí hoře

A poslední budky v této sezóně byly na Vlčí hoře …

1.-2.2.2024

Budkovací víkendovka

10.2.2024

Do Přerova za ptáky

Na naši výpravě do nově otevřeného ptačího muzea jsme byli obdarováni krásným slunným dnem. Ale nemuseli jsme litovat (že nejsme třeba v lese). Na Bečvě přímo ve městě dovádělo docela dost ptáků. Kachny, morčáci, potápky malé, vše v poklidu pozoroval ledňáček. Břehy patřily vránám. Park zněl ptačím zpěvem, kterému vládla žluna. A na stanici to bylo super. Viděli jsme přes třista druhů ptáků, kteří k nám občas zavítají nebo jsou tu stále doma. Shlédli jsme zajímavé filmy a ve dvou „hráli“ i naši členové! A v soutěži o červenou vyhráli asi hýl a sametka.

1.-2.2.2024

Noc a den v ddm

Dnes jsme se přidali k celostátní akci Noc a den v ddm. Po schůzce Mloků jsme vyrazili do rozária a do parku na soví houkání. Asi jsme slyšeli puštíka. Povečeřeli jsme a potom jsme pozorovali noční život činčil, krajty, gekončíků a dalších zvířat v naší minizoo. Potom jsme docela vesele přespali na ubytovně u nás v ddm. Dopoledne jsme všechnu obyvatele minizoo nakrmili. Přišli také návštěvníci z města a paní z Českého rozhlasu. A pak hurá domů na oběd.

27.1.2024

Ptačí budky v Mariánském Údolí

V Mariánském Údolí máme dvě trasy s budkami. Na té vlevo jsme jich dnes vyčistili 12. Většina hnízd patřila sýkorám. Jedno ukázkové brhlíkovi (i se zbytky betonu nad vletovým otvorem) a sršním. Z větví visely místo provazovek porosty mechu. Dobrodružnou chvilku jsme zažili se dvěmi pořádnými kanci, kteří přímo před námi vyběhli ze smrčiny. Zvolili směr pohybu směrem od nás 🙂 a tak jsme si zaslouženě poseděli v útulné restauraci v Posluchově a potom hurá domů. Zima byla…

13.1.2024

Ptáci na Chomoutovském jezeře

V sobotu jsme vyrazili sčítat vodní ptáky na Chomoutovském jezeře. Doufali jsme, že zmrzlá plocha bude ukrývat aspoň malou ptačí lagunku 🙂 A tak tomu naštěstí bylo. Takže jsme mohli zapsat 37 labutí, kachny, lysky, na louce volavky popelavé, na nebi kormoráni, husy velké a pod ledem larvy vážek a potápník. A nakonec jsme na narazili i na dravé buldoky …

13.1.2024

Sčítání vodních ptáků na Moravě v Olomouci

Bzučíci a Blešivci se v sobotu vydali od mostu v Černovíře podél Moravy až k mostu u Kojeňáku. Nejvíc ptáků byly kachny, radost udělali ledňáčci, morčáci …

6.1.2024

Deskovky

V sobotu jsme se s Bzučíky, Blešivci a Blatouši sešli v našich známých prostorách v DDM, abychom si společně pro změnu zahráli i nějaké deskové, karetní či jiné stolní hry. Vzhledem k venkovnímu studenému a pršavému počasí jsme byli rádi, že se také jednou za čas můžeme sejít i někde v teple a suchu. Každý si našel svoji herní skupinku, a celé dopoledne jsme si moc užili.

5.1.2024

Ptačí hodinka

V pátek jsme zahájili ptačí hodinky našeho kmene, pozorovali jsme hned na dvou krmítkách. Pěnkava měla radost ze tří pěnkav! a jinak jsme viděli sýkory koňadry, modřinky, brhlíky, kosa a hrdličky. Akorát náš strakapoud asi zrovna v tuto dobu nelétá.

15.- 21.12.2023

Vánoce našich klanů

Vánoce jsou nádherné díky těm, které máme rádi …

16.12.2023

Zdobení stromečku pro zvířátka

V sobotu 16. 2. 2023 jsme se vydali na odpočinkovou zimní procházku z Pohořan do Hrubé Vody. Po cestě jsme nazdobili stromeček pro divou zvěř a zahráli si několik her. Výlet jsme zakončili návštěvou hospůdky U Supa, kde nám sympatický „Pan Sup“ dodal sil točenou kofolou.  

9.12.2023

Za ptáky ze Štěpánova do Chomoutova

Počasí a viditelnost nic moc, tak jsme si říkali, že bychom mohli vidět dost ptáků i jejich druhů. A taky že ano, Lukášův deníček na konci výpravy obsahoval dalších 35 položek. Začalo to, když Ťuhýk objevil ťuhýka šedého. Na jezeře byly stovky ptáků, nejvíc kachen, ale také hvízdáci, morčáci velcí, chocholačky a dva hoholi severní, volavky bílé a popelavé, ledňáček, káně rousná a snad i dřemlík tundrový.

9.12.2023

Podruhé za budkami na Svatý Kopeček

25.11.2023

Za budkami z Mariánského Údolí na Posluchov

Z docela příjemného podzimu přišel mrazivý vítr, trrochu sněhu a prostě zima. Ale to se nám na budkách v Mariánském Údolí stává. Našli jsme všechny, obydlenost dobrá a tak hurá na posluchovskou topinku …

24.-26.11.2023

Na Hoštejně

12.11.2023

V Jeseníkách

Čtveřice horalů v Jeseníkách …

12.11.2023

Ptačí budky v rozáriu

Skoro 30 budek u DDM a hlavně v rozáriu jsme dnes zkontrolovali a vyčistili za necelé tři hodinky. Pověsili jsme také dvě nové. Většina budek byla letos obydlena a to sýkorami. Měkká hnízdečka byla vystlána zaječími chlupy, v lese sýkory používají spíše prasečí štětiny.

11.11.2023

Ptačí budky na Svatém Kopečku

Na Svatém Kopečku máme dvě trasy s ptačími budkami. Přes 50 obydlí obývají hlavně sýkory, vzácnější tu jsou šoupálci, brhlíci a každým rokem přibývají další budky se sršni. Několik let dvě budky patří myšicím lesním.

05.11.2023

Za ptáky do Tovačova

V neděli jsme se s Bzučíky a Blešivci vydali pozorovat vodní ptactvo k Tovačovským rybníkům. Kromě kachen a labutí jsme viděli ještě potápky roháče, volavky, poláky velké, a další zajímavé vodní ptáky. Celou výpravu jsme zakončili v cukrárně v Tovačově.

04.11.2023

Výprava do Národního muzea

Několik týdnů jsme se těšili na výpravu do Národního muzea. Pozval nás a provázel tvůrce expozice bezobratlých živočichů dr. Petr Dolejš, kterého známe ze Zlatého listu jako Modráska. Není tedy divu, že v tomto oddělení jsme se toho dozvěděli nejvíc. Úchvatné byly také expozice obratlovců, pravěku, hornin a minerálů. Ještě jsme se trochu prošli Prahou a hurá domů. Na cestu podvečerním vlakem nám ve vzpomínkách svítily nádherné luminiscenční kameny, mnozí je považovali za vrchol dnešní výpravy. Do muzea se rádi vrátíme, shodli jsme se …

25.-29.10.2023

Výprava pro sošku boha Anubise

… Dojeli jsme to toho hornického srubu. Trpaslíci vylezli až ráno. O sošce jsme mlčeli a souhlasili jsme s jejich výzvou, že u nich za práci můžeme bydlet, jíst a snít … Zatím poznáváme trpasličí kraj, kde zlobři drtí mramorové hory. Uchvátila nás trpasličí přísloví, soutěžíme ve znalostech o trpaslících, poznáváme jejich vzájemné vztahy … hory naproti našemu paláci mění barvy a mraky plují daleko i téměř pod okny. Za sklem schnou před plameny mokré boty. Jezdíme mašinkami s vagony do místních dolů, lomů a jiných nalezišť. Tam poprvé potkáváme soukromého detektiva, hledá černého trpaslíka …

Malujeme trpasličí klenoty a ráno opět hrajeme „konvici“

Další detektivova zpráva: černý trpaslík měl prý sošku nějakého egyptského boha a údajně někde poblíž hornického srubu má skrýš plnou pokladů, pravděpodobně ji vzal ve hře Mehen. Cestu ke skrýši a jejímu otevření ukrývají čtyři krystaly, které musíme získat – za uměleckou tvořivost, znalost trpasličího jazyka, musíme být lepší v člověče, nezlob se  a hlavně proniknout do elfího háje a přinést drúzu ukradeného morionu.

Přicházíme ke skrýši Černého trpaslíka, otvíráme ji silou čtyř krystalů. Hle, kdo se to tu plíží a něco schovává? Nakonec slovo dává slovo a za krystaly získáváme všechny jeho poklady a k nim i sošku boha Anubise. Trochu nám vrtá hlavou, kde ji vzal a proč tak toužil po Čtyřech krystalech. Ale což, sošku chceme a když jsme k ní dostali pěknou hromádku lesklých kamenů. Sošku pečlivě balíme a chystáme se domů. Nyní již bude Anubova moc a síla měnit kameny Mehenu ve starodávné poháry vědění.

14.10.2023

Za zelenými kameny do Sobotína

Dnes jsme se vypravili do jednoho z mineralogických skvostů na Jesenicku. Vyšli jsme ze Sobotína, začínající podzim, známé i neznámé kameny, prostě krásná příroda, to vše bylo v hřejivých paprscích slunce úplně boží. A než přišel podvečerní déšť, známe už epidot, krupník, mastek, biotit, muskovit, potkali jsme pár muchomůrek, hvězdovek, cestu lemovaly olše šedé a nakonec jsme zahráli Dobrý den, pojďte ven a kmenovou hru Tlachtli. Na Granátovou skálu pojedeme příští rok 🙂

14.10.2023

Sovinec

Výprava na hrad Sovinec.

24.9.2023

Výprava na Moravskou Saharu

Po zmoklé sobotě jsme doufali, že nedělní výprava do pouště bude lepší. A tož byla, naplnili jsme půl vagonu a vyrazili na Bzenec. Nebyl čas se věnonvat místním krásám a zajímavostem, naše cesta vedla přímo na jih. Na Saharu. Než si řekneme, co jsme všechno viděli, dozvěděli jsme se, že pošta nám brzy doručí hru senet. Jarda a Bambus nám přiblížili staroegyptský svitek. Díky němu jsme vyvolali Pouštního chodce. Postupně nastala mela, ale protože se nebojíme tygrů a víme jak získávat zlaťáky a princezny, získali jsme od krále figurky pouštních chodců. Už abychom měli tu hru … A pak jsme vyrazili bádat. Smil písečný, trávnička obecná, červená dutohlávka, pavinec, divizna brunátná … mravkolvi, kudlanky, mandelinka krvavá, mladé ještěrky zelené a užovka hladká a další a další objevy. Návrat skoro v podvečer, ale stálo to za to.

Bobří stezka

Náš kmen Lidu Medvědího potoka uspořádal v rozáriu pro děti Bobří stezku.

Na stanovišti Bobří zuby děti poznávaly vlastnosti různého dřeva, zkoumaly stopy bobřího hodování a samy si zkusily pilkou „přehlodat“ větev. Cesta vedla bobřím domovem, kolem škeblí, volavky, ledňáčka. slípky, ondatry a nutrie… Stopy směřovaly k různým zvířatům v lese, s ohlodanými klacíky děti hrály mikádo, potápěly se do jezírka Glo glo glo pro lastury velevrubů a pozorovaly, co je to ukryté v křoví. Odvážné si čichly i k bobří voňavce kastoreu a při krmení mladého bobříka se nebály ani lišky, ani vydry. Každá rodina dostala na památku malého bobříka a děkujeme spolku Mladých ochránců přírody za podporu z prostředků MŠMT ČR.

Letošní přírodovědnou stezku v rozáriu jsme připravili již na konec září. Počasí nám zrovna moc nepřálo, ale tak to někdy chodí. A chodili i naši hosté, bylo jich dobrá stovka a věříme, že přijdou příští rok opět, i když třeba pršet nebude 😊

17.9.2023

Za draky a šípky do Grygova

První výprava byla do Grygova. Sbírali jsme šípky pro naše činčily, létali s draky, našli pouštní chodci a poznávali zajímavé místní květiny. A kudlanky? Na fotkách vidíte sami 🙂

Český ráj

Letos jsme se s Bzučíky a Blešivci vydali na expedici do Českého ráje. Ze Žluté ponorky v Turnově jsme vyráželi na různé výlety po okolí, které byly plné skal, výhledů, bádání, her a borůvek.

5.-11.8..2023

Moldava, Cínovec ... Krušné hory

Náš často mlžný a deštivý pobyt v Krušných horách byl skoro tak drsný jako dávné i nedávné místní příběhy. Šli jsme po stopách nezdolných horníků, loupežníka Hanse Nebelmördera, hrdiny Karla Stülpnera a hlavně nám celou dobu pomáhala úžasná Marcelka ( Marcebila). Lidí jsme moc nepotkávali, často skoro nikoho. Prošli jsme několik rašelinišť a určitě víme, že bychom se nechtěli živit kutáním v podzemních štolách. Třeba ve štole Lehnschafter v Mikulově. Byli jsme na místech, kde jsme skoro zakopávali o lesklý minerál K(Li,Fe,Al)3(AlSi3O10)(OH,F)2. :). Místní vlak se stal skoro adrenalinovou atrakcí :), dobyli jsme hrad Rýzmburk, vrchol Bouřňák, pozorovali zmije (i tu černou) a prostě dostatečně bádali. Máme z toho nové zkušenosti a znalosti a protože jsme nasbírali dost „baníků“, za odměnu mohly naše týmy Hladové dveře, Čmeldův gang 58 a Brambáreň vstoupit do plazivky ve štole Zatracená mašinka. V jedné síni nás čekala Milá paní a její poklad. Vlak v pátek ráno přijel a tak hurá do Mostu a domů.

Padurea

O místě Padurea se už dlouho tiše mlčí. Občas z něho byly slyšet divné zvuky, objevovala se atypická zvířata … A když si někdo psal deník, našel v něm po návratu jen nečitelné stránky nebo oškubaná místa. To je krátké shrnutí informací, kvůli kterým se to všechno stalo. V září 2022 přijeli na pozvání odborníků UP zástupci šesti evropských univerzit. Přijeli studenti Uniwersytet Gdaňski, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Universität Salzburg, St.Andrews University, AMS Univesitadi Bologna a Pompeu Fabra Barcelona. Zapojují se do programu Pădurea pierdută Ce2022, setkali se v kongresovém centru Pilávka, v předjaří prošli týdenním praktickým výcvikem v Labofangu a mmj. zde získali zajímavé informace od Vandamů. V červnu byl úspěšně ukončen program na modulu BeoFangX/22 a přichází dny v  Padurei.

Byly to dny poznání sebe sama a svých kamarádů, bádání v přírodě, dny podivných setkání, dny her, sportů, písniček, tvoření a  … a jinak jsme slíbili o té zemi nevyprávět. Fotografie jsou povoleny 😊

A po návratu ze země XXXX víme jedno. V přírodě je síla a bez ní, bez úcty k ní  se člověk ztratí v hlubinách vesmíru.

18.-23.6.2023

Zlatý list - Pod Templštýnem

Soutěže Zlatý list se zúčastňujeme, protože po celý rok se zabýváme ochranou přírody a připravujeme se učením o přírodě. Naše cesta Zlatým listem začala na základním kole, a nakonec jsme tu, pod Templštýnem u krásné řeky Jihlavy.

Bydlíme v chatkách na jejím levém břehu a je pořád co dělat. Exkurze, přednášky, výstavky, poznávání kamarádů, sport, písničky, větrná bouřka a jiná zábava.

Prezentujeme naši práci pro přírodu. Letos to byla fuška, půlhodiny jen s několika odborníky a bylo možné získat tolik bodů jako za stezku a poznávačku.  Stezka bude  ve čtvrtek, ještě je trochu času na přípravu. Nejparnější den, naše trojice vyrážejí kolem poledne. Večer netrpělivě s mnoha dalšími kamarády čekáme, jak to dopadne. Napětí stoupá, ještě pořád neřekli Lid Medvědího potoka. Už zbývají jen naši mladší a starší, Falco z Valašského Meziříčí a Biologické šípy…a je to tady! Máme dvě úžasná druhá místa!

Tak a za pár dnů nás čeká průzkum neznámé Padurei, tábor kdesi pod skalami …

23.-25.6.2023

Lesní víkendovka v Rychlebských horách

Fotky vám řeknou vše. Užili jsme si krásné Rychlebské hory. Vlak nás vysypal v Lipové Lázni a pak už nahoru na horu 🙂

9.-11.6.2023

V Moravském Krasu ...

Tento víkend jsme se vypravili na skautskou chatu ve Křtinách. Hráli jsme hry, bádali v Moravském Krasu (takže geomorfologie a botanika :)) a vůbec si to užívali.

10.6.2023

Bartošovice

Po krátkém výletu podél řeky Odry ze Studénky do Bartošovic jsme navštívili tamější Záchrannou stanici a Dům přírody Poodří. Na prohlídce jsme se dozvěděli něco málo o Domech přírody, CHKO Poodří, Bartošovické záchranné stanici a nějaké zajímavosti o zvířatech, která jsou trvale handicapovaná, a mohli jsme je vidět právě v rámci prohlídky. Poté jsme si prošli vnější areál, zahráli jsme si nějaké hry a vydali se zpět domů.

11.6.2023

Kosířské lomy

Dnes jsme se vypravili Hanáckým expresem do Čelechovic, za květinami kosířských lomů. Třemdava, pipla, černýš rolní, vítod, vičenec, hlaváček letní … bylo tam krásně.

3.6.2023

Vlžiště na Malé Lipové

Protože jsme kolektivním členem ČSO a Moravské ornitologické společnosti je jasné, že nejbližší ptačí park přitahuje naší pozornost. Jezdíme tam pracovat, ale také si užívat ptačího nebe, zpěvu a hnízdění. Dnes jsme měli největší radost asi ze 60 vlh pestrých a hejna břehulí krmících mladé, samice včelojeda, vrabců polních, zpěvu slavíka, prolétajících jeřábů a akrobacie luňáka červeného s poštolkou.

 

Olomoucký deník a video
katalog z výstavy