2024-06_09_vlhy

Malá Lipová 09.06.2024Poslední výprava před prázdninami vedla zase do Rokytnice. Cílem bylo přibližně spočítat obydlené nory vlhou pestrou. Bylo jich nejméně deset, ale vlh bylo mnohem víc. V některých norách bydleli vrabci polní a vlastní nory měly vyhrabané břehule. Letos nějak málo ...  Radost nám udělal i pár včelojedů, volavky, čáp bílý, poštolky. Prostě bylo co pozorovat. A něco z botaniky: šedivka šedivá, ostrožka stračka, čistec přímý, tolice srpovitá, odkvetlý vstavač vojenský, užanka lékařská, komonice bílá a lékařská, drchnička, tolita lékařská, hadinec obecný ... KALENDÁŘ 2022 - 2023

2024-06_02_KH

Péče o PP Kozí horka 02.06.2024V neděli jsme jeli s ČSOP Hořepník hrabat seno do PP Kozí horka u Plumlova. Cesta přes pole byla „docela“ blátivá. Bylo nás celkem 12 a práce nám šla od ruky. Na jaře tu kvetou koniklece, my jsme viděli dnes viděli černýš rolní, náprstník velkokvětý a modřenec. Prý tu budou i bělozářky. KALENDÁŘ 2022 - 2023

2024-05_26_Podyjí

Výprava do NP Podyjí 24.-26.5.2024Tak zas po třech letech v národním parku Podyjí. I když si s námi počasí dost hrálo, některé badatelské cíle jsme si pěkně užili. A k tomu hodně céčkových květin 😊. A vůbec to bylo super, fotky jsou toho důkazem … Zde jsou některá naše pozorování: černýš rolní C3, silenka ušnice C3, jetel malokvětý (ten bílý) C1, jetel žíhaný (ten narůžovělý) C1, divizna brunátná C3, ostrožka stračka, tužanka tvrdá C2, plamének přímý C3, mák bělokvětý C2, třemdava bílá C3, kosatec různobarvý C2, modřenec tenkokvětý C2, oman oko Kristovo C3, náprstník velkokvětý, kakost rozkladitý C1, vikev panonská C2, lilie zlatohlavá C4, klokoč zpeřený C3, zběhovec ženevský, adéla – motýl s nejdelšími tykadly, krtonožka, přástevník špenátový,  kozlíček písečný, užovka stromová, podplamatá a obojková, ještěrka zelená, dudek chocholatý, bramborníček černohlavý, strnad luční, hrdlička divoká, ťuhýk obecný a pár zajímavých hub a hlenek. A to není vše. KALENDÁŘ 2022 - 2023

2024-05_25_orchideje

Výprava za orchidejemi 25.5.2024V sobotu jsme se s Bzučíky a Blešivci vydali hledat orchideje. Náš pokus byl úspěšný, viděli jsme vstavače i prstnatce, ale i třeba pryšec nebo jetel alpský. Dokonce jsme pozorovali i včelojeda lesního a několik ťuhýků. KALENDÁŘ 2022 - 2023

2024-05_16_komule

Akce komule 16.5.2024U DDM a Pavilonu zájmové činnosti jsme vysadili další keře, blýskavku a hlavně komule Davidovy. KALENDÁŘ 2022 - 2023

2024-05_17_KKZL

Krajské kolo Zlatého listu 17.5.2024Krajské kolo Zlatého listu snad poprvé proběhlo v budově, v Pavilonu zájmové činnosti DDM Olomouc. Pršelo skoro pořád a tak bylo dobře, že jsme se vešli pod střechu. Podařilo se nám obhájit loňské vítězství a můžeme se těšit na národní kolo. KALENDÁŘ 2022 - 2023

2024-05_11_Jav

Exkurze na Špraněk 11.5.2024Dnešní výprava mířila do Javoříčka. Pozorovali jsme hmyz a další bezobratlé živočichy na loukách a ve Špraňku. Hledali jsme orchideje a jiné zajímavé květiny. Někteří z nás viděli poprvé hlístník hnízdák a okrotici bílou. Prostě pěkný bádáníčko ... KALENDÁŘ 2022 - 2023

2024-04_28_BP

Exkurze na Bázlerovu pískovnu a na Plané loučky 28.4.2024Za pár hodin se toho dá stihnout někdy víc než dost. Navštívili jsme dvě maloplošná chráněná území a jeden krásný mokřad u Moravských železáren. Počasí parádní, kytky voněly, ptáci zpívali ... a tady jsou některá naše pozorování: pryskyřník prudký, plazivý a zlatožlutý, kohoutek luční, rdesno hadí kořen, pryšec kosmatý, drvopleň topolový, červenáček, rak říční, skokan štíhlý, čolek obecný, užovka obojková, kachny na hnízdech, káně, moták pochop, slavík obecný, larvy vodního hmyzu a několik druhů vodních plžů. KALENDÁŘ 2022 - 2023

2024-04_26_ZKZL

Olomoucké kolo Zlatého listu 26.4.2024Tak jsme se po roce sešli na Zlatém listu. Povedlo se a s námi do krajského kola postupují i kamarádi Kapybary a Šnečci. KALENDÁŘ 2022 - 2023

2024-04_21_Pulciny

Pulčiny 21.4.2024Na Pulčinách nás čekalo sněhové překvapení... KALENDÁŘ 2022 - 2023