Rúnach Clach - Zářící kameny

V dávné zemi obklopené ze tří stran moři a oceány a z východu nekonečnými dálavami, poté, co zmizeli draci ve své říši, zůstali lidé, jež si je pamatovali. Byli to lidé Severu a Středozápadu. Zůstali po nich posvátné kameny, tajuplná písma a dodnes zní jejich písně v zemích, kde duní mořský příboj.

Každý klan se v zemích šesti keltských bohů ve Starém lese pokusí získat Zářící kameny, které odvezeme do osady Naomh Clachan. Každý klan uctívá svého boha a každý získaný kámen bude mít jeho jméno a jméno družiny, jež měla největší podíl na jeho zisku. Esus je patronem Sklípkanů, Taranis  Mloků,  Epona Mývalů, Lugh Blešivců, Danu Blatoušů a Fodla Bzučíků.

Poselství z Galie přinesl na schůzku klanu pejsek Idefix. Nikdo neví, jak se k nám dostal ani jak potom zmizel. Máme informace o tom, že v Naomh Clachan  dochází síla kouzelného nápoje.

Jedeme na výpravu za Lia a Fail, Od těchto bytostí jsme získali kouzelný menhir a první luthy – energii nutnou ke vzniku Zářících kamenů. V glejtu získaném na výpravě je starodávné zaklínadlo Rúnach Clach, jež proměňuje tyto luthy v Zářící kameny.

Po pár měsících menhir vyrostl a i když nemohlo být kvůli vyšším mocnostem mnoho výprav, každý klan našeho kmene již vládne určitým množstvím luthů.

Picture1