Ztracené příběhy

Vyprávět příběh je největší kouzlo, je nejdůležitějším ze všeho. Takhle zůstanou lidé s vámi navždy. Jediné, co člověk v životě vlastní, je jeho příběh a snění.

… Strážci času při svém putování narazili na řecky psaný svitek, nazvaný Báje Starého lesa. Je z doby, kdy naše země byla pokryta souvislými pralesy, meandrující řeky obklopovaly močály a bažiny a lidé se ztráceli v hlubinách hvozdů. Listina pojednává o v dějinách neznámém kmeni Havranů. Přibližuje cestu dívky Tywen za důležitým posláním. Pak však končí, zůstal jen ohořelý a potrhaný dlouhý cár papíru.

Strážce času potkáváme na výpravě. Vidí, že jsme schopni se orientovat v minulosti, světových objevech a tak získáváme velký dar, Světlo noci, drahý kámen, jenž povede nás ke ztraceným příběhům a svitek Báje Starého lesa.

Byl napsán na přelomu 3. a 4. století našeho letopočtu byzantským kronikářem, v našich zemích byla doba slovanských kmenů,  doba Avarů a Franků.

S tímto darem jsme získali i veliké poslání. Vstupujeme do příběhu, v den, kdy Tywen odchází do večerního lesa.

V každém klanu máme tři družiny, jež půjdou společně po stopách Tywen až na místo, kde příběh končí. Každý klan půjde svým časem, svojí cestou a jeho kronikář bude vše zapisovat na vlastní svitek.

Rúnach Clach - Zářící kameny

V dávné zemi obklopené ze tří stran moři a oceány a z východu nekonečnými dálavami, poté, co zmizeli draci ve své říši, zůstali lidé, jež si je pamatovali. Byli to lidé Severu a Středozápadu. Zůstali po nich posvátné kameny, tajuplná písma a dodnes zní jejich písně v zemích, kde duní mořský příboj.

Každý klan se v zemích šesti keltských bohů ve Starém lese pokusí získat Zářící kameny, které odvezeme do osady Naomh Clachan. Každý klan uctívá svého boha a každý získaný kámen bude mít jeho jméno a jméno družiny, jež měla největší podíl na jeho zisku. Esus je patronem Sklípkanů, Taranis  Mloků,  Epona Mývalů, Lugh Blešivců, Danu Blatoušů a Fodla Bzučíků.

Poselství z Galie přinesl na schůzku klanu pejsek Idefix. Nikdo neví, jak se k nám dostal ani jak potom zmizel. Máme informace o tom, že v Naomh Clachan  dochází síla kouzelného nápoje.

Jedeme na výpravu za Lia a Fail, Od těchto bytostí jsme získali kouzelný menhir a první luthy – energii nutnou ke vzniku Zářících kamenů. V glejtu získaném na výpravě je starodávné zaklínadlo Rúnach Clach, jež proměňuje tyto luthy v Zářící kameny.

Po pár měsících menhir vyrostl a i když nemohlo být kvůli vyšším mocnostem mnoho výprav, každý klan našeho kmene již vládne určitým množstvím luthů.

Picture1