27.-31.10.2021

Všechny naše klany přichází po stopách ztracené Tywen do staré kamenné stavby, která slouží k ochraně franských kupců. Je zde kupec Adam. Zůstal sám jen s malým Adamem, zbytek výpravy zmizel v bažinách, kde vládne královna Juda a další bytosti. Z lesa plného Lešijů zachraňujeme nějaké zásoby. Sbíráme Judiny oči a uši. Jedno oko patří Zaříkávači. Potkáváme cizokrajné obchodníky, vyrábíme lesní strašidla. Anežka našla Kostějovu truhličku a vejce s životem. Objevuje se duch Tywen. Bojíme se! V močále jsou bludičky! V budově šmejdí Domovoj. Pořád. Jí nám jídlo … Juda se mstí, zachraňujeme Zaříkavače. Pařezy v močále ví, kde se vynoří praželva Morlor. Labus nás zkouší ze znalosti staroslověnštiny. Stezkou lesních duchů vyrážíme srdce močálů. Musíme získat kouzelný plášť, prsten a kámen. Jen tak zlomíme moc královny Judy a osvobodíme Tywen z močálu. Bláto čvachtá, jedovaté prašivky létají vzduchem a po dlouhém boji klesa Juda do bažiny. Tywenina vrásčitá tvář se mění. Je krásná a veselá…. Oh, co to? Juda se převaluje a zvedá z bažiny. Pryč! Pryč! Bereme Tywen a utíkáme až do Domu. Zamykáme se na sto západů a Tywen vypráví a má pro nás nějaké dárky ukryté v domě. Tancujeme až do noci a ráno odcházíme s Tywen za jejím posláním. O jablkách by mohli vědět byzantští kupci u řeky Danubius.