Za květinami v kraji kosířských lomů

11.6.2023

Dnes jsme se vypravili Hanáckým expresem do Čelechovic, za květinami kosířských lomů. Třemdava, pipla, černýš rolní, vítod, vičenec, hlaváček letní … bylo tam krásně.