Na konci cesty - Bít Ubári

1.-15.7.2022

Začalo to v září, strážcem času a svitkem o ztracené slovanské dívce Tywen … Dnes stojíme na cestě v lese, před námi mezi stromy prosvítají bílé chatrče na břehu řeky. Jdeme k nim. Vítá nás kněžka Miška Nin z Emachu, Šamašova chrámu. Máme se ubytovat v Bít Ubári, čtvrti cizinců. A následují dva týdny života ve stínu akkadského chrámu. Vyslechli jsme šest věšteb hlavního věštce Šamašova chrámu. Ovlivňují náš život. Klademe věštecké kameny na schodiště do chrámu času, jen tudy se budeme moci vrátit domů. Poznáváme místní přírodu a úžasná jídla, hry a sporty, klínové písmo … zpíváme spoustu písniček. Návrat domů nám nepřekazil ani rybář, který ukradl hmotu na amulety Tup Šimáti, ani dotěrní Halkumové. Ti nám ji zkomplikovali, když prošli s námi po schodišti šesti věšteb, ale aspoň jsme poznali Marca a další přátele úžasného Leonarda da Vinciho. Konečně se vše podařilo a jsme na táboře 14.7.2022. Loučíme se velkým divadelním představením a poslední oheň nakonec zvítězil nad vodním živlem. Ráno nakládáme a odjíždíme domů, vezeme si spoustu vzpomínek a 18 poselství akkadských kněží do naší doby. Poslední z nich zní: „Neplýtvejte časem, protože z něj se skládá život.“