KALENDÁŘ 2021-2022

MĚSÍC VELKÝCH PAVOUKŮ

výstava Medvědí léto

6.-22.9.2021

Hoštejnské hvozdy

12.9.2021 * BlaMloMývSkl

školení náčelníků

13. nebo 16.9.2021

Terezské údolí

18.9.2021 * BleBzM

Záhlinické rybníky

25.9.2021 * BlaMloMývSkl

MĚSÍC PADAJÍCÍHO LISTÍ

Kosíř

2.10.2021 * BleBzM

Podzim nad Dyjí - Havraníky

8.-10.10.2021 * BlaMloMývSkl

víkendová výprava

15.-17.10.2021 * BleBzM

Podzim na Ochoze

27.-31.10.2021

BLÁTIVÝ MĚSÍC

budky v Rozária a výroba

13.11.2021 * BlaMloMývSkl

Kelčský Javorník

13.11.2021  * BleBzM

budky v Mariánském Údolí

27.11.2021 * BlaMloMývSkl

výroba budek

27.11.2021 * BleBzM

MĚSÍC DLOUHÝCH NOCÍ

budky na Svatém Kopečku

11.12.2021 * BlaMloMývSkl

budky Vlčí hora

11.12.2021 * BleBzM

vánoční schůzky klanů

15.-21.12.2021

LEDOVÝ MĚSÍC

akce Ptačí krmítko

7.-9.1.2021 * BlaMloMývSkl

Sčítání vodního ptactva

15.1.2022 * BlaMloMývSkl

Sčítání vodního ptactva

15.1.2022 * BleBzM

Sčítání vodního ptactva

16.1.2022 * BlaMloMývSkl

Sněm LMP

21.1.2022

budky v Mariánském Údolí

29.1.2022 * BlaMloMývSkl

Budkovací víkendovka na Líhni

28.-30.1.2022 * BleBzM

MĚSÍC MALÝCH MEDVÍDKŮ

výprava

BlaMloMývSkl

Bobovací výprava

12.2.2022 * BleBzM

jarní Ochoz

19.-25.2.2022l

MĚSÍC PROBUZENÍ

Budky na Svatém Kopečku

12.3.2022 * BleBzM

výprava

* BlaMloMývSkl

Jaro v Rakoveckém údolí

25.-27.3.2022

první jarní výprava

* BlaMloMývSkl

MĚSÍC ZELENÉ TRÁVY

Žábronožky Střeň

9.4.2022

výprava

* BlaMloMývSkl

Den Země pro nejmenší

22.4.2022

podél Šumice

23.4.2022

ZK Zlatého listu

29.4.2022

MĚSÍC KVETOUCÍCH JABLONÍ

Vítání ptačího zpěvu

1.5.2022

víkendovka

6.-8.5.2022

KK Zlatého listu

20.5.2022

Orchideje na Valašsku

21.5.2022 * BleBzM

Obírka a Peklo

22.5.2022 * BlaMloMývSkl

MĚSÍC VONÍCÍCH LUK

výprava

* BlaMloMývSkl

Podširákospací víkendovka

3.-5.6.2022

Modré louky

* BlaMloMývSkl

Skalské rašeliniště

18.6.2022 * BleBzM

MĚSÍC BOUŘÍ

velký kmenový tábor v Mělčanech

? 1.-15.7.2022

MĚSÍC PADAJÍCÍCH HVĚZD