25.9. 2021

Dnes jsme vyrazili na velkou ornitologickou výpravu do Záhlinic. Což vlastně byla pravda. Ale díky dalším nadšeným badatelům jsme poznali desítky druhů květin, keře, pozorovali jsme pavouky, hmyz, ještěrku obecnou a dost velkou užovku obojkovou. A teď ti ptáci: orel mořský, lovící konvoj kormoránů, volavky bílé a popelavé, husy, jestřáb, potápky malé a roháči, rackové chechtaví a bělohlaví a desítky dalších druhů. U mostu Jarda konečně vybalil Světlo noci. V lese se objevují tři podivné postavy. Každá bytost mluví pravdu nebo lže… Jen jedna z nich je určitě Stará želva, která zná cestu ke Kameni moci.

První bytost s želví hlavou řekla: Já jsem Stará želva. Druhá s krunýřem na zádech řekla: Já jsem Stará želva! Třetí, se želvím ocasem řekla: Nejvýš jedna z nás  mluví pravdu.

Pak se všechny otočily a šly svou cestou.  Za kterou jsme šli a proč? Mloci a Mývali si zvolili tu s ocasem a udělali dobře. Dovedla je ke kartičce s událostí, která našim klanům otevře cestu ke Kameni moci. Už v pondělí a další dny …