Do přírody s námi!

Vítejte na stránkách našeho kmene

Jsme Lid Medvědího potoka a jsme členy spolku Mladí ochránci přírody. Scházíme se v Domě dětí a mládeže               v Olomouci na 17. listopadu 47. V pondělí mají schůzky Mývali,  v úterý Bzučiví medvídci, ve středu Blatouši a Blešivci,            ve čtvrtek Mloci a v pátek Sklípkani. Patří k nám také předškoláčci Plšíci, Křemínky, Sluníčka a Zelené lístečky.      Jsme kolektivním členem České společnosti ornitologické.

Co společně děláme ?

Poznáváme a chráníme přírodu

Jezdíme na tábory

Chodíme na schůzky

Vyrážíme na výpravy

Sbíráme medvědy

Hrajeme si

Historický koutek

Naše historie začíná oddílem založeným 3. 12. 1980 ve škole       v Olomouci – Řepčíně (jako Ochránci přírody, od 1. 9. 1984 jsme byli FFNI).

7. 10. 1989 se uskutečnila první výprava Chovatelů, 22. 5. 1992 tento oddíl našel jméno Šákimové. V oddílech pracují              od 17.9.1994 družiny Blatouši a Blešivci, Bzučiví medvídci a Sklípkani.

8. 9.  1996 se poprvé sešli Mývali a 2.10.2000 Mloci. Po poznání krásy a čistoty života Indiánů a přírody v okolí Medvědího potoka v Huslenkách se všechny družiny a oddíly v lednu 1997 sloučily ve společenství kmene Lidu Medvědího potoka.

Od roku 1981 spolupracujeme se ZO 71/02 Českého svazu ochránců přírody Upolín, v roce 1990 přecházíme pod DDM Olomouc a v roce 2012 se stáváme oddílem ve spolku Mladí ochránci přírody.

NAŠI ČINNOST PODPORUJÍ

Jsme kolektivním členem ČSO.

Většina naší činnosti je založena na dobrovolné práci členů (která každoročně obnáší minimálně 3000 hodin), finanční náklady jsou hrazeny z účastnických poplatků, podpory MŠMT a projektů spolku Mladí ochránci přírody, z.s. Ekologickou výchovu v našem oddíle finančně dříve podpořila firma ADTEC s.r.o. (jednatel Ivo Krumnikl), dále Jitka Weiermüllerová a Jaroslav Marx.