Do přírody s námi!

Vítejte na stránkách našeho kmene

Jsme Lid Medvědího potoka a jsme členy spolku Mladí ochránci přírody. Scházíme se v Domě dětí a mládeže v Olomouci na 17. listopadu 47. V pondělí mají schůzky Mývali,    v úterý Bzučiví medvídci, ve středu Blatouši a Blešivci,            ve čtvrtek Mloci a v pátek Sklípkani. Patří k nám také předškoláčci Plšíci, Křemínky a Zelené lístečky.

Co společně děláme ?

Poznáváme a chráníme přírodu

Jezdíme na tábory

Chodíme na schůzky

Vyrážíme na výpravy

Sbíráme medvědy

Hrajeme si

Historický koutek

Naše historie začíná oddílem založeným 3. 12. 1980 ve škole       v Olomouci – Řepčíně (jako Ochránci přírody, od 1. 9. 1984 jsme byli FFNI).

7. 10. 1989 se uskutečnila první výprava Chovatelů, 22. 5. 1992 tento oddíl našel jméno Šákimové. V oddílech pracují              od 17.9.1994 družiny Blatouši a Blešivci, Bzučiví medvídci a Sklípkani.

8. 9.  1996 se poprvé sešli Mývali a 2.10.2000 Mloci. Po poznání krásy a čistoty života Indiánů a přírody v okolí Medvědího potoka v Huslenkách se všechny družiny a oddíly v lednu 1997 sloučily ve společenství kmene Lidu Medvědího potoka.

Od roku 1981 spolupracujeme se ZO 71/02 Českého svazu ochránců přírody Upolín, v roce 1990 přecházíme pod DDM Olomouc a v roce 2012 se stáváme oddílem ve spolku Mladí ochránci přírody.

NAŠI ČINNOST PODPORUJÍ

Většina naší činnosti je založena na dobrovolné práci členů (která v roce 2019 obnášela asi 3350 hodin), finanční náklady jsou hrazeny z účastnických poplatků, podpory MŠMT a projektů spolku Mladí ochránci přírody, z.s. Ekologickou výchovu v našem oddíle finančně výrazně podpořila firma ADTEC s.r.o. (jednatel pan Ivo Krumnikl) a dále paní Jitka Weiermüllerová a Jaroslav Marx.