POMÁHÁME PŘÍRODĚ

Ptačí budky v lese

V lesích v okolí Olomouce máme 8 tras s přibližně 160 ptačími budkami. Ptačí budky každý rok kontrolujeme, čistíme a doplňujeme novými. Většina budek je každoročně osídlena. Podle složení materiálu hnízd vidíme, že v nich bydlí hlavně sýkory. Najde si i pár brhlíků, plchů, myšic a sršní.

Ptačí budky v Botanické zahradě a rozáriu

V botance a rozárku máme skoro 30 ptačích budek, které každý rok čistíme a kontrolujeme osídlení. Většinou tam bydlí sýkory, v rehkovníku se zabydlil kos. Mnohé budky v zimě slouží jako nocoviště.

Mezinárodní sčítání vodního ptactva

V lednu každý rok procházíme tři trasy a zapisujeme všechny spatřené vodní ptáky. Jejich počty a druhová rozmanitost souvisí hodně s počasím, někdy vidíme i dost nečekané druhy. Některá naše pozorování: turpan hnědý, husice nilská, morčák velký a bílý, zrzohlávka rudozobá, hohol severní, orel mořský, volavka bílá, kachnička karolínská ad.

Akce Buteo

Třikrát ročně procházíme naši trasu v Chomoutově a sčítáme na ni všechna káňata. Někdy vidíme jednu, jednou na jaře jich bylo devět.

Ptačí krmítko

Na okně máme ptačí krmítko. Sypeme tam hlavně slunečnici a také tam dáváme jablka. Nejčastěji tam létají tito ptáci: sýkora koňadra a modřinka, kos černý a hrdlička, někdy také strakapoud velký a prostřední, mlynařík, dlask, pěnkava a v minulosti (bohužel) také vrabec polní a domácí. Některé zimy jsme měli ještě jedno krmítko v rozárku nebo u budovy.

Prořezávky zeleně v CHKO Litovelské Pomoraví

Na Planých loučkách jsme již třikrát likvidovali rozrostlé olšiny a vrby a odkrývali tak tůně se škeblovkami a jinými organismy.                     Na Chomoutovském jezeře jsme uspořádali několikadenní akci Boj o ostrov. Ostrov, kde dříve sídlila jedna z největších kolonií racků u nás. Likvidujeme nadbytečnou zeleň.

Velká hnízda

V předjaří jsme vyrazili do lesů u Moravičan. Na čtyřech trasách jsme hledali hnízda velkých druhů ptáků a zaznamenávali jejich gps souřadnice.