Budky na Svatém Kopečku

20.02.2021

Mlžné lesy vydaly tajemství rodinné vycházce, skoro všechny budky byly loni obydleny. Sršni, šoupálek, sýkory, brhlíci a poslední budka ukrývala velikou zásobárnu žaludů pro myšice. A z kouzelné mlhy se občas vynořili např. hýlové, brhlík, datel, sýkory nebo milé hejnko mlynaříků.