Jaro pod Kosířem

Dnešní cesta ke Craob Luth začala končícím deštěm a hravými kruhy pod skalními stěnami, abychom pláň kvetoucích jahod třikrát hledali Skrytou pěšinu. Dovedla nás cestou mnoha květů až na dno dávného moře. A pak už jsme mezi zvlněnými pahorky spatřili Craob Luth strážený pohledem magických soch. Nakonec jsme k němu pronikli všichni a přiložili naň svoji dlaň …

A co jsme dnes všechno viděli? Toto jsou některá naše pozorování: pipla osmahlá, hlaváček letní, prvosenka jarní, kokořík vonný, šalvěj luční, tolita lékařská, jestřábník chlupáček, koniklec velkokvětý, čilimník řezenský a další květiny. Všude lezli hlemýždi a páskovky, na stromě jsme našli ucho Jidášovo, modřinky krmily mladé, Lukáš našel cvrčka a tesaříka obrovského, zazpívala nám pěnice pokřovní a druhá nalezená majka se pokusila vytvořit rekord ve velikosti.