19.06.2021

Dnes jsme navštívili několik přírodních památek u Grygova a i když slunce nemělo slitování, užívali jsme si zajímavé přírody. Z desítek druhů květin nás zaujaly např. růže galská, kozí brada luční, černohlávek velkokvětý, černýš rolní, odkvetlé střevíčníky, rozrazil klasnatý …a z živočichů např. několik ještěrek zedních, čolek obecný, běžník skvostný, vážka ploská (samičky kladly vajíčka), zlahlávek zlatý a tmavý, pěnodějky, vrbař … Pak nás trochu zachránila pískovna, které vládly volavky a užovka obojková. A pak my. Luthy z dnešní výpravy byly ukryté v bohaté úrodě jahod lesních.