Výprava za orchidejemi

25.5.2024

V sobotu jsme se s Bzučíky a Blešivci vydali hledat orchideje. Náš pokus byl úspěšný, viděli jsme vstavače i prstnatce, ale i třeba pryšec nebo jetel alpský. Dokonce jsme pozorovali i včelojeda lesního a několik ťuhýků.