Výprava do NP Podyjí

24.-26.5.2024

Tak zas po třech letech v národním parku Podyjí. I když si s námi počasí dost hrálo, některé badatelské cíle jsme si pěkně užili. A k tomu hodně céčkových květin 😊. A vůbec to bylo super, fotky jsou toho důkazem … Zde jsou některá naše pozorování: černýš rolní C3, silenka ušnice C3, jetel malokvětý (ten bílý) C1, jetel žíhaný (ten narůžovělý) C1, divizna brunátná C3, ostrožka stračka, tužanka tvrdá C2, plamének přímý C3, mák bělokvětý C2, třemdava bílá C3, kosatec různobarvý C2, modřenec tenkokvětý C2, oman oko Kristovo C3, náprstník velkokvětý, kakost rozkladitý C1, vikev panonská C2, lilie zlatohlavá C4, klokoč zpeřený C3, zběhovec ženevský, adéla – motýl s nejdelšími tykadly, krtonožka, přástevník špenátový,  kozlíček písečný, užovka stromová, podplamatá a obojková, ještěrka zelená, dudek chocholatý, bramborníček černohlavý, strnad luční, hrdlička divoká, ťuhýk obecný a pár zajímavých hub a hlenek. A to není vše.